Vil du være frivillig?

Vi trenger frivillige!

Vi trenger hjelp under Bergen Strikkemarked.

Arbeid som:

Billettsalg, avlastning, loddsalg og loddtrekning.

Er dette noe som kan passe for deg?

Klokkeslett blir:

10:30-12:00

12:00-13:30

13:30-15:00

15:00-16:30

18:00-19:30

19:30-21:00

Dette er ikke lønnet arbeid, men du får gratis inngang på markedet/festen og vil også motta et Strikkenett fra Bergen Strikkemarked.