Bli en utstiller 11. november 2023

Ønsker du å være en utstiller på Bergen Strikkemarked?

Små plasser gir plass til ett bord i bredde på 120×40 cm.

Store plasser er to bord på 120x40cm, som gi bredde 240cm.

Det vil være litt varierende plass rundt bordene, et enkelt stativ vil det som oftest være plass til. Vi plasserer utstillere i god tro om at alle skal få en fin plassering. Det vil være mulig å få ekstra bord for en større bordflaten, men ikke større bredde.

Pris for utstillere for 11. november vil være kr 1550 + mva for stor plass og 775 + mva for liten plass.

Dette inkluderer strøm, bord og stoler etter behov og markedsføring på hjemmeside, facebook og instagram når det nærmer seg Bergen Strikkemarked.

Vi vil gjøre vårt ytterste for at alle skal få en fin plassering i et flott lokale.

Det settes opp ekstra lys for at alle utstillere skal ha tilstrekkelig belysning på sine produkt. Det er likevel lurt å ha med et eget ringlys eller spotter.

For utstillere vil det være førstemann til møllen, men det vil også være mulig å sette seg opp på venteliste hvis plassene blir fyllt opp.

Åpningstider på marked er kl 11-16, kveldsarrangement kl 18-23.

Rigging er fra kl 09.